Hm... mówiąc szczerze jak dla mnie to był pracownik TP, ponieważ aby mieć wprowadzone nowe usługi, taryfy, prędkości klient MUSI zapłacić wszystkie zaległości.