Stres spowodowany brakiem zmęczenia w ciągu dnia. tak zwane bezrobocie