Tak jak przedmówcy piszą koszt kredytu w skoku będzie niższy ale bezpieczeństwo w banku jest dużo wyższe. Obowiązuje tu podobna zasada jak w inwestowaniu gdzie im większe ryzyko inwestycji tym...