XBridge.spear.I oraz II

Obie zajmują > 90 GB i wymagają kart PPI

Dodatkowo II wymaga psdn.sdll