Spokojnie.
Bardzo ładnie, że pomagamy sobie.
Kliknij uruchom i wpisz ping -t wp.pl i zostaw.
Zapewniam cię, że wcześniej niż po 24 godz nie rożłączy.
Przypuszczam, że może to już niepotrzebna ale...