Limit byłby Ok jeżeli byłyby z niego wyłączone dane przesyłane poprzez media strumieniowe (radio, tv). Na przeglądanie www, poczty i grup dyskusyjnych wystarczy 5GB.
Co do transferów i awarii to...