Bezpiecznym rozwiazaniem jest posiadanie serwera i stacji klienckich, przy czym:

Serwer - *nix + virtualbox i zwirtualizowany/e systemy Windows XP
Stacje klienckie - cienkie klienty [thin...