Oprócz wszystkich medykamentów podstawą jest ćwiczenie na prostej zasadzie bliżej i dalej. Patrząc przez okno wybrać bardzo daleki punkt i na nim złapać ostrość, potem wystawić palec przed twarz w...