ja swojemu mężowi wykupiłam indywidualny online kurs z kreowania wizerunku. Są różne rodzaje wizerunku a on kieruje dużą firmą i musiał opanować techniki radzenia sobie ze stresem, tremą oraz wzmocnić cechy menadżerskie.