Na jaką pomoc ze strony państwa mogą liczyć początkujące firmy, a także te, które już jakiś czas działają, ale mają kryzys albo potrzebują jakichś zmian?