Dokładnie, jeśli masz coś otworzyć to trzeba zaangażować się na 100%