jeśli szukasz dobrego notariusza, który sporządzi akt notarialny w formie umowy sprzedaży to warto najpierw poczytać - co jak i z czym się je - notariusz umowa sprzedaży -