Zależy mi na tym aby sprawnie zarządzała kilkoma liniami przychodzącymi (w tym jedną na 801...) oraz kilkudziesięcioma wewnętrznymi. Dodam, że planowany jest ISDN.