Korzystacie z takiego rozwiązania? Moim zdaniem jest to wygodna rzecz.