Prowadzenie małej firmy w realiach kryzysu gospodarczego i niezwykle silnej konkurencji jest dla polskich przedsiębiorców nie lada wyzwaniem, wymaga bowiem analizy i wyciągania wniosków na podstawie wielu parametrów.
Przedsiębiorcy muszą zadbać o transparentność przepływów finansowych w swojej firmie po to, aby była ona wiarygodniejsza dla partnerów biznesowych. Pozwala to także utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa i szukać nowych obszarów inwestycyjnych. W perspektywie długofalowej fundamentalne znaczenie ma również szybka identyfikacja czynników, które mogą stanowić realne zagrożenie dla istnienia danego podmiotu na rynku.
Budowa skomplikowanych modeli biznesowych w przypadku małych i średnich firm nastręcza wielu problemów, ponieważ są one tworzone w oparciu o arkusze kalkulacyjne. Ręczne wprowadzenie wielu zmiennych wymaga odpowiednio dużej ilości czasu. Brak automatyzacji jest tu istotnym utrudnieniem, a zatrudnienie do tego celu zewnętrznych firm consultingowych przekracza możliwości finansowe wielu firm z sektora MSP.

Analizer24 został stworzony z myślą o właścicielach małych i średnich firm, którzy potrzebują narzędzia optymalizującego zarządzanie finansami, a jednocześnie ułatwiającego podejmowanie decyzji, zarówno taktycznych, jak i strategicznych.
Aplikacja, w oparciu o dostępne dane, dokonuje analizy rentowności projektów, linii produktowych, a także rynków i klientów. Pozwala szacować opłacalność obszarów biznesowych, podpowiada jak utrzymać zakładaną dochodowość oraz w jakie działania zaangażować finanse, praktycznie przenosząc zarządzanie finansami firmy na poziom serwisu internetowego. Dostęp do aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej sprawia, że nie trzeba instalować skomplikowanego oprogramowania i zapewnia dostęp do usługi w dowolnym miejscu i czasie. Analizer24 łączy w sobie szereg innowacyjnych funkcjonalności i intuicyjność obsługi. Więcej informacji na www.analizer24.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka Działanie 8.1. „Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”