W większym mieście, z żebrania można spokojnie wyciągnąć minimalną krajową.