Jeśli chcesz zarabiać więcej spełnij dwa warunki.
1.Robisz zakupy zmień sklep na naszą Galerię Handlową
2.Drugi warunek to wyślij 4 znajomych na zakupy
To proste.Zakupy + 4 znajomych ,może dać dochód około 4500zł miesięcznie,ale możliwości są większe.

Krótka prezentacja
https://youtu.be/HQmvXstAchA