IPTV (Internet Protocol Television) to system, który dystrybuuje sygnały telewizyjne i wszelkie inne treści audio lub wideo za pośrednictwem połączenia szerokopasmowego korzystającego z protokołu IP. Działa bez kabli i anteny, ponieważ wymaga tylko połączenia z Internetem

Niektóre używają konwertera YouTube, takiego jak

Inni wynajmują inne opcje telewizji internetowej