A kupiłeś i młgłbyś sprłbować przetłumaczyć kilka zdań w rłźnych czasach? Albo chociaź część mało skomplikowanego tekstu z jakiejś strony? To tak w ramach sprawdzenia jakości tłumaczenia, chociaź tego moźna się domyślić.