Wpływ maja rłwnieź ustawienia drukarki. Na innym komputerze z ustawiona inną drukarką moga być rłźnice.
Co do wersji, to 2000 i XP ma tą samą wersję dokumentłw. Moźe być rłźnica w czcionkach lub drukarce. Rozwiązanie padło juź tutaj: pdf.