Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
 1. #1
  Obserwator
  Dołączył
  May 07
  Postów
  7
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Turbo pascal(Baza danych)

  Mam takie zadanie:

  Napisz program o nazwie zbiory multimedialne zawierajcy nastpujce pola w rekordzie:
  -tytu
  -rodzaj danych
  -rodzaj nonika
  -opis
  Program ma umoliwia:
  1.zaoenie nowego pliku
  2.przyjmowanie nowego elementu
  3.wywietlenie wszystkich elementw
  4.wywietlenie pojedynczego elementu
  5.zmiany w elemencie
  6.usunicie elementu
  7.sortowanie elementw

  Cze zadania ju zrobiem ale teraz mi wyskakuje bd procedurze zmiany w elemencie i nie chce dziaa wywietlenie wszystkich elementw ktre wczeniej dziaao przed wprowadzeniem nowych procedur. Prosz pomoc.I jak kto by umia zrobi sortowanie podpunkt 7 tego akurat nie umie . Kod rdowy programu poniej:


  Kod:
  PROGRAM ZBIORY_MULTIMEDIALNE;
  USES CRT;
  TYPE
  DANE_MULTIMEDIA=RECORD
  RODZAJ_DANYCH:STRING[25];
  TYTUL:STRING[25];
  OPIS:STRING[250];
  RODZAJ_NOSNIKA:STRING[10];
  END;
  REKORD_W_PLIKU=FILE OF DANE_MULTIMEDIA;
  DOSTEP=STRING[128];
  VAR
  OKNO_PLIKU:REKORD_W_PLIKU;
  MULTIMEDIA:DANE_MULTIMEDIA;
  LICZNIK:INTEGER;
  WYBRANY_KLAWISZ:CHAR;
  
  
  FUNCTION ISTNIEJE_PLIK (Nazwa_pliku : Dostep):Boolean;
  BEGIN
  (*$I-*);
  Assign(Okno_pliku,Nazwa_pliku);
  Reset(Okno_pliku);
  (*$I+*);
  IF IOResult=0 then
  BEGIN
  close(Okno_pliku);
  istnieje_plik:=True
  END
  else
  istnieje_plik:= False
  End;
  
  
  PROCEDURE Polecenie;
  BEGIN
  TextColor (LightRed);
  Writeln ('Uwaga!!! ',#7#7#7,'Plik musi zostac',+
  'najpierw utworzony! '); Delay (3000);
  NormVideo
  END;
  PROCEDURE Tworzenie_nowego_pliku;
  VAR
  Nowy_plik: Boolean;
  BEGIN
  ClrScr;
  Nowy_plik:=true;
  TextColor(Yellow);
  IF Istnieje_plik('MULTI.DAN') THEN
  BEGIN
  Writeln ('Uwaga!!! ',#7#7#7,' Wszystkie dotychczasowe',+ 'dane zostana usuniete z pliku!');
  Writeln;
  REPEAT
  Write('Wykonywac dalej? (T)ak / (N)ie: ');
  Readln (Wybrany_klawisz)
  UNTIL Wybrany_klawisz IN ['T', 't', 'N', 'n'];
  IF Wybrany_klawisz IN ['N', 'n'] THEN
  Nowy_plik:=FALSE
  END;
  IF Nowy_plik THEN
  BEGIN
  Assign(Okno_pliku, 'MULTI.DAN');
  Rewrite(Okno_pliku);
  Close(Okno_pliku);
  Writeln;
  TextColor (White);
  Writeln ('Nowo utworzony plik nazywa sie MULTI.DAN'); Delay (3000);
  END;
  NormVideo
  END;
  
  
  PROCEDURE dodawanie_nowego_zbioru;
  BEGIN
  Clrscr;
  Textcolor(Yellow);
  IF istnieje_plik('MULTI.DAN') THEN
  BEGIN
  Assign(Okno_pliku,'MULTI.DAN');
  Reset(Okno_pliku);
  Writeln;
  Writeln('Rezygnacja ->>>x<<+>>Enter<<');
  TextColor(LightBlue);
  REPEAT
  Writeln;
  Write('Tytuˆ: ');
  Readln(Multimedia.Tytul);
  IF ((Multimedia.Tytul <> 'x') AND (Multimedia.Tytul <> 'x')) THEN
  BEGIN
  Write('Rodzaj danych: ');
  Readln(Multimedia.Rodzaj_danych);
  Seek(Okno_pliku,FileSize(Okno_pliku));
  Write('Rodzaj nosnika: ');
  Readln(Multimedia.Rodzaj_nosnika);
  Write('Opis: ');
  Readln(Multimedia.opis);
  Write(Okno_pliku,Multimedia);
  Writeln;
  END;
  UNTIL (Multimedia.Tytul = 'X') OR
  (Multimedia.Tytul = 'x');
  Close(Okno_pliku)
  END
  ELSE
  Polecenie;
  NormVideo
  END;
  
  
  PROCEDURE Lista_Multimediow; 
  {Wanie ta procedura mi nie
   dziaa.Dziaaa gdy nie dodaem procedur tych co s poniej.
  Jest napisana poprawnie program si uruchamia ale nie wypisuje}
  
  
  BEGIN
  ClrScr;
  Licznik:=0;
  IF Istnieje_plik('MULTI.DAN') THEN
  BEGIN
  Assign(Okno_pliku,'MULTI.DAN');
  Reset(Okno_pliku);
  TextColor(White) ;
  Writeln (& #39;****************************************************************************
  ');
  Writeln (' Tytul Rodzaj danych Rodzaj nosnika Opis ');
  Writeln (& #39;****************************************************************************
  *');
  TextColor(Yellow) ;
  WHILE NOT Eof (Okno_pliku) DO
  BEGIN
  Licznik:=Licznik+1;
  Read(Okno_pliku,Multimedia);
  GoToXY(4,Licznik+4);
  Write(Multimedia.Tytul);
  GoToXY (20,Licznik+4);
  Write(Multimedia.Rodzaj_danych);
  GoToXY (40,licznik+4);
  Write(Multimedia.Rodzaj_nosnika);
  GoToXY (55,licznik+4);
  Write(Multimedia.Opis);
  IF Licznik = 40 THEN
  BEGIN
  Readln;
  Clrscr;
  licznik:=0
  END
  END;
  TextColor(White);
  GoToXY (1,licznik+8);
  Writeln(& #39;****************************************************************************
  **');
  Close(Okno_pliku)
  END
  ELSE
  Polecenie;
  NormVideo;
  END;
  
  PROCEDURE Edycja_jednego_zbioru;
  var
  szukany_tytul:string[25];
  multimedia_jest_w_pliku:boolean;
  BEGIN
  ClrScr;
  if istnieje_plik('MULTI.DAN') then
  BEGIN
  multimedia_jest_w_pliku:=false;
  Write('Prosze podac tytul poszukiwanych danych multimedialnych : ');
  Readln(Szukany_tytul);
  Assign(okno_pliku,'MULTI.DAN');
  Reset(okno_pliku);
  Writeln;
  Textcolor(red);
  If eof(okno_pliku) then
  Writeln('W pliku nie ma jeszcze zadnego',+'zapisu ! ',#7);
  Textcolor(white);
  While not eof(okno_pliku) do
  BEGIN
  Read(Okno_pliku,multimedia);
  If multimedia.tytul=szukany_tytul then
  BEGIN
  Writeln('Tytul : ',+ multimedia.tytul);
  Writeln('Rodzaj danych : ', + multimedia.rodzaj_danych);
  Writeln('Rodzaj nosnika : ',+ multimedia.rodzaj_nosnika);
  Writeln('Opis : ', + multimedia.opis);
  multimedia_jest_w_pliku:=true
  END
  END;
  If not multimedia_jest_w_pliku then
  Writeln('Szukana multimedia nie znajduja sie w spisie!!!(Mozna je dodac)');
  Close(okno_pliku);
  END
  Else
  Polecenie;
  NormVideo;
  Readln
  End;
  
  
  PROCEDURE Zmiany_w_multimediach;
  VAR
  Podany_tytul:integer;
  BEGIN
  ClrScr;
  If istnieje_plik('MULTI.DAN') then
  BEGIN
  Textcolor(LightGreen);
  Assign(Okno_pliku,'MULTI.DAN');
  Reset(Okno_pliku);
  Write('Prosze podac tytul multimedi ktoirych dane maja byc zmienione: ');
  ReadLN(Podany_tytul);
  Seek(Okno_pliku,Podany_tytul);
  Read(Okno_pliku,multimedia);
  end;
  end;
  
  
  PROCEDURE Usuwanie_zbioru;
  VAR
  Okno_tymczasowe:FILE OF Dane_multimedia;
  Usuwany_tytul:string[25];
  BEGIN
  Writeln;
  If Istnieje_plik('MULTI.DAN')then
  Begin
  Assign(Okno_pliku, 'MULTI.DAN');
  Reset(Okno_pliku);
  Textcolor(lightred) ;
  Write('Prosze podac tytul usuwanego zbioru multimedialnego');
  Readln(Usuwany_tytul);
  Assign(Okno_tymczasowe,'CHWILOWY.DAN');
  Rewrite(Okno_tymczasowe);
  WHILE NOT Eof(Okno_pliku) do
  Begin
  Read(Okno_pliku,multimedia);
  If (multimedia.tytul) <> Usuwany_tytul Then; {Wanie w tym miejscu mam bd nie wiem dlaczego}
  BEGIN
  multimedia.tytul:=FilePos(Okno_tymczasowe);
  Write(Okno_tymczasowe,multimedia);
  End;
  End;
  Close(Okno Pliku);
  Close(Okno_Tymczasowe);
  Erase(Okno_Pliku);
  Rename(Okno_tymczasowe, 'MULTI.DAN');
  END
  ELSE
  Polecenie;
  normvideo
  END;
  
  
  Procedure Okno_wyboru;{To jest menu.Dziaa bez zarzutw}
  Begin;
  Clrscr;
  TextColor(White);
  Writeln('Potwierdzenie klawiszem ENTER.');
  Writeln;
  Writeln('Prosz&#169; nacisnac odpowiedni klawisz! ');
  Writeln;
  TextColor(White);
  Writeln;
  Write('Tworzenie nowego pliku');
  textcolor(Green);
  writeln('-T');
  textcolor(white);
  Write('Dodanie nowego zbioru multimedialnego');
  textcolor(Green);
  writeln ('-D');
  textcolor(White);
  Write('Lista wszystkich zbiorow multimedialnych');
  Textcolor (Green);
  Writeln('-L');
  Textcolor(White);
  Write('Wyswietla pojedynczy zbior multimedialny');
  Textcolor(Green);
  Writeln('-W');
  Textcolor(White);
  Write('Zmiany w zbiorze multimedialnym');
  Textcolor(Green);
  Writeln('-Z');
  Textcolor(White);
  Write('Usuwanie zbioru multimedialnego');
  Textcolor(Green);
  Writeln('-U');
  Textcolor(White);
  Write('Koniec programu');
  Textcolor(Green);
  Writeln('-K');
  Writeln;
  Write('Twoj wybor: ');
  END;
  
  
  BEGIN
  clrscr;
  REPEAT
  Okno_wyboru;
  Readln(wybrany_klawisz);
  CASE Wybrany_klawisz OF
  'T', 't': Tworzenie_nowego_pliku;
  'D', 'd': Dodawanie_nowego_zbioru;
  'L', 'l': Lista_multimediow;
  'W', 'w': Edycja_jednego_zbioru;
  'Z', 'z': Zmiany_w_multimediach;
  'U', 'u': Usuwanie_zbioru;
  else
  NormVideo
  END
  until Wybrany_klawisz IN ['K', 'k'];
  Repeat Until Keypressed;
  End.

 2. #2
  Obserwator
  Dołączył
  January 07
  Postów
  493
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Nie zastosowałeś znacznika [ CODE ], więc nie będę tego dogłębnie analizował - program jest po prostu nieczytelny.

  Na pierwszy rzut oka tylko spostrzeżenie, że w linii którą oznaczyłeś za błędną masz średnik po "then" - czyli wykonuje się instrukcja pusta, a nie - jak pewnie założyłeś - "begin..end" pod spodem.
  Za to po NormVideo w paru miejscach średnika brakuje. Tyle na naprowadzenie na start..

 3. #3
  Obserwator
  Dołączył
  April 07
  Postów
  336
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Cytat Napisał Bobicz Zobacz post
  PROCEDURE Lista_Multimediow; {Właśnie ta procedura mi nie działa.Działała gdy nie dodałem procedur tych co są poniżej.Jest napisana poprawnie program się uruchamia ale nie wypisuje}
  A próbowałeś uruchomić tylko tę procedurę używając pliku MULTI.DAN, który na pewno jest poprawny? Być może procedury, które dodałeś niepoprawnie modyfikują/zapisują do pliku?

  Powtórzę też za RRybakiem: używaj znacznika [code] przy wklejaniu kodu na forum.

 4. #4
  Obserwator
  Dołączył
  May 07
  Postów
  7
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Poprawiem procedure wypisywania wszystkich danych ale teraz mam problem z procedur zmiany w multimediach konkretnie to w tej linijce mam bd :


  Kod:
  PROCEDURE Zmiany_w_multimediach;
  VAR
  Podany_tytul:string[25];
  BEGIN
  ClrScr;
  If istnieje_plik('MULTI.DAN') then
  BEGIN
  Textcolor(LightGreen);
  Assign(Okno_pliku,'MULTI.DAN');
  Reset(Okno_pliku);
  Write('Prosze podac tytul multimedi ktoirych dane maja byc zmienione: ');
  ReadLN(Podany_tytul);
  Seek(Okno_pliku,Podany_tytul);{Tutaj mam bd}
  Read(Okno_pliku,multimedia);
  end;
  end;

 5. #5
  Obserwator
  Dołączył
  April 07
  Postów
  336
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Powic si...

  Bobicz, w dobrym stylu jest stosowanie wci przy pisaniu programw. Uatwia to pniejsze ich czytanie i zrozumienie. Oglna zasada jest taka, aby wydziela pewne bloki programu. W przypadku TP zwykle zwikszamy wcicie przy takich sowach kluczowych, jak np. BEGIN oraz wewntrz blokw BEGIN - END. Tak wic Twj kawaek kodu powinien wyglda bardziej tak:
  Kod:
  PROCEDURE Zmiany_w_multimediach;
  VAR
   Podany_tytul:string[25];
  BEGIN
   ClrScr;
   If istnieje_plik('MULTI.DAN') then
    BEGIN
     Textcolor(LightGreen);
     Assign(Okno_pliku,'MULTI.DAN');
     Reset(Okno_pliku);
     Write('Prosze podac tytul multimedi ktoirych dane maja byc zmienione: ');
     ReadLN(Podany_tytul);
     Seek(Okno_pliku,Podany_tytul);{Tutaj mam bd}
     Read(Okno_pliku,multimedia);
    end;
  end;
  Pamitaj o takich rzeczach...
  8)

 6. #6
  Obserwator
  Dołączył
  April 07
  Postów
  336
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Cytat Napisał Bobicz Zobacz post
  Kod:
  Seek(Okno_pliku,Podany_tytul);{Tutaj mam błąd}
  A jaki błąd?

  O ile mnie pamięć nie myli, to funkcja Seek, jako drugi argument powinna dostawać rekord, który ma wyszukać, lub pozycję w bajtach. Tak więc, aby wyszukać rekord o zadanym tytule powinieneś raczej "pobiegać" po rekordach w pętli i posprawdzać czy kolejny rekord posiada szukany tytuł.

 7. #7
  Obserwator
  Dołączył
  May 07
  Postów
  7
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Wyskakuje mi błąd:
  Error 38:Integer Expression Expected

 8. #8
  Obserwator
  Dołączył
  April 07
  Postów
  336
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Cytat Napisał Bobicz Zobacz post
  Wyskakuje mi błąd:
  Error 38:Integer Expression Expected
  Tak więc, jak pisałem: Seek nie może zostać użyte tak, jak chcesz (niestety). Musisz napisać swoją własną funkcję "Szukaj", która przejrzy rekordy.

 9. #9
  Obserwator
  Dołączył
  May 07
  Postów
  7
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Nie wiem czym mam to zastąpić chciałem aby to było zmieniane po podaniu tytułu ale widzę ze będę musiał z tego zrezygnować i zastąpić liczbami.

 10. #10
  Obserwator
  Dołączył
  April 07
  Postów
  336
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Może jest inne rozwiązanie: dodanie funkcji wyszukajMutlimediaPoTytule, która przeszuka rekordy i zwróci ten, który zawiera poszukiwany tytuł?
  coś w stylu:
  Kod:
  function wyszukajMutlimediaPoTytule(tytul: String) : DANE_MULTIMEDIA;
  begin
   repeat
    Read(Okno_pliku,tmpMultimedia);
   until (tmpMultimedia=tytul) or eof(Okno_pliku);
   if (tmpMultimedia.tytul=tytul) then
    wyszukajMutlimediaPoTytule = tmpMultimedia;
   else
    wyszukajMutlimediaPoTytule = Nothing;
  end;
  * Nie mam TP, więc pisałem po prostu tutaj, w poście - tak więc prawie na pewno funkcje nie zadziała tak sama z siebie, trzeba ją pewnie poprawić, ale mam nadzieję, że wystarczy jako koncept.

  Takie rozwiązanie daje też możliwości rozwoju na przyszłość, jak byś chciał np. wyszukiwać po wilde cards (np. z gwiazdką). Wystarczy wtedy zamienić warunek "until (tmpMultimedia.tytul=tytul) ..." na "until (czyPasuje(tmpMultimedia.tytul, tytul))"...

Informacje o temacie

Users Browsing this Thread

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. bezpieczna baza danych w internecie - jak to zrobić?
  By a-frackowska in forum HTML, XHTML, CSS, JS, AJAX
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 07-01-08, 11:29
 2. jak wygląda sieciowa baza danych MS Access?
  By kamilaza in forum HTML, XHTML, CSS, JS, AJAX
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 16-05-07, 14:00
 3. Turbo Pascal
  By oktawian in forum Programowanie
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 22-04-07, 20:09
 4. Turbo Pascal
  By albert1991 in forum Programowanie
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 29-01-07, 00:09
 5. Turbo Pascal
  By Kamilo in forum Programowanie
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 12-02-05, 11:36

Zakładki

Zakładki

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  

Jak czytać DI?

Powered by  
ATMAN EcoSerwer