Ci z Was, którzy posiadają firmę lub zajmują się płacami niech się przygotują na zakup czytnika i wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
A to kosztuje i to nie mało:
np od 229 za czytnik i certyfikat od 50 za rok (certyfikaty są wydawane na rok)...

ZUS przestanie od 21 lipca 2008 wydawać certyfikaty niekwalifikowanego podpisu elektronicznego ZUS wystawiane w Punktach Rejestracji do podpisywania deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych.
ZUS wymagać będzie podpisywania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, wystawionego przez Centrum Certyfikacji wpisanego do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. A tych w Polsce mamy 3.

Przeczytajcie http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=501.