Ratun prawdę napisał.
Pamiętam, jak się zbierało kilku chłopa i oglądało walkę.