Witam,
Jestem nowy na tym forum, ale mam nadzieję, że uzyskam potrzebną pomoc. C++ mieliśmy kiedyś w szkole (podstawy), a wczoraj wpadłem na pomysł sprawdzenia co uda mi się zrobić. Program liczy pole podstawowych figur a potem ma rysować przykładową figurę o takich wymiarach (proporcjach) i tu jest problem, z prostokątem nie ma problemu, ale trójkąt czy koło narysuje tylko przy pierwszej pętli.
Tutaj kod :
(proszę wziąć pod uwagę, że jestem kompletnym laikiem i się nie śmiać )
Kod:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <winbgim.h>

using namespace std;

float a;
float b;
void oblicz_pole(char figura);
float pobierz_wartosc();
float pole_p(float a,float b);
float pole_k(float a);
float pole_t(float a,float b);
void rys(char figura);
int main(int argc, char *argv[])
{
  char decyzja;
  char decyzja2;
  while (1)
  {
     
    cout<<"Wybierz figure: 1-Prostokat 2-Kolo 3- Trojkat 0-EXIT"<<endl;
    cin>>decyzja;
    if ((decyzja=='1')||(decyzja=='2')||(decyzja=='3'))
    {
      oblicz_pole(decyzja);
      cout<<"Czy chcesz aby owa figura zostala narysowana ? (t/n)"<<endl;
      cin>>decyzja2;
      if (decyzja2=='t') rys(decyzja);
      else if (decyzja2=='n') break;
      else cout<<"ERROR"<<endl;
      }
    else if (decyzja=='0') break;
    else cout<<"ERROR"<<endl;
  }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
  
}


void oblicz_pole(char figura)
{
   cout<<"Podaj wartosc";
   
   switch (figura){
      case '1': cout<<"i bokow prostokata"<<endl;a=pobierz_wartosc();b=pobierz_wartosc();
         cout<<"Pole prostokota wynosi: "<<pole_p(a,b)<<endl;break;
      case '2': cout<<" promienia kola"<<endl;a=pobierz_wartosc();
         cout<<"Pole kola wynosi: "<<pole_k(a)<<endl;break;
      case '3': cout<<" wysokosci i podstawy trojkata"<<endl;a=pobierz_wartosc();b=pobierz_wartosc();
         cout<<"Pole trojkata wynosi: "<<pole_t(a,b)<<endl;break;
      
      }
}


float pobierz_wartosc()
{
   while (1)
   {
    
    cin>>a;
    if (a>0) return a;
    }
}

float pole_p(float a,float b)
{
   return a*b;   
}

float pole_k(float a)
{
   return 3.14*a*a;
}

float pole_t(float a,float b)
{
   return a*b/2;
}

void rys(char figura)
{
   
   
   initwindow(400,400);
   setfillstyle(SOLID_FILL, BLUE);
   cout<<a<<" "<<b<<endl;
   
   
   switch(figura){
          case '1':bar(int(200-(a/2)),int(200-(b/2)),int(200+(a/2)),int(200+(b/2)));break;
          case '2': circle(200,200,int(a));break;
          case '3': line(int(200-(a/2)),int(200-(b/2)),int(200+(a/2)),int(200-(b/2)));
             line(int(200-(a/2)),int(200-(b/2)),int(200-(a/2)),int(200+(a/2)));
             line(int(200+(a/2)),int(200-(b/2)),int(200-(a/2)),int(200+(b/2)));break;
             }
             
             system("PAUSE");
             closegraph();
  
}