200 mln zł rocznie ściągają od nich komornicy. Ale i na to znalazło się rozwiązanie - opcja "miarkowania opłat komorniczych", które, po odpowiednim uzasadnieniu mogą być obniżone nawet o połowę.

Co na to komornicy, którzy dostaną mniej pieniędzy? Nie bardzo im się to widzi, tym bardziej, że pieniądze dostają od interwencji zakończonych sukcesem, a tych jest 60%.

Więcej na Money.pl