Co ciekawe, na początku tego roku Komendant Główny Policji podpisał porozumienia z pierwszymi uczelniami, na mocy których absolwenci zyskują możliwość odbycia krótszego szkolenia podstawowego. Prawo to przysługuje studentom, którzy ukończyli kierunki takie jak: administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe.

Klasyczne szkolenie podstawowe, dla funkcjonariuszy bez wiedzy teoretycznej, trwa ponad 6 miesięcy. Absolwenci, którzy w teście udowodnią swoją wiedzę teoretyczną, mogą skrócić ten czas prawie o połowę i otrzymać już na starcie pełne uposażenie. A jest o co walczyć – średnie zarobki kursanta to 1400 zł, podczas gdy pełna pensja policyjna wynosi około 2200 zł.

Obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja absolwentom uczelni. Tylko w Krakowie zwolniło się 150 miejsc i rozpoczynają się przyjęcia do policji.

Co Wy na takie ułatwienie?