Z kolei jedynie co piąty ankietowany w sondażu CBOS ocenia pozytywnie OFE i ZUS. Zdecydowanie dobre działanie tych instytucji ocenił tylko 1% badanych.

ZUS i OFE negatywnie oceniane są przez ludzi z wyższym wykształceniem, mieszkający w większych ośrodkach miejskich i znajdujący się na stanowiskach kierowniczych.