Budowa oraz następstwa prawne wystawienia i otrzymania e-faktur niczym się nie różnią od tradycyjnie wystawionych faktur VAT , ustawodawca precyzuje zasady w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005r., Nr 133, poz. 1119).
Wiedzieć trzeba że nabywca musi udzielić akceptacji w formie pisemnej na otrzymywanie e-faktur, a przepis regulujący sposób przechowywania dokumentów elektronicznych jednoznacznie wskazuje że to ma mieć miejsce w kraju ( co w przypadku gdy przedsiębiorca z przyczyn bezpieczeństwa hosting uje przestrzeń dyskową w serwerowni położonej np. we Francji ) w formie oryginalnej w jakiej otrzymał dokument.
Moim zdaniem Faktura wystawiana elektronicznie w znacznym stopniu obniży koszty dużym przedsiębiorcom, jednak przepisy określające obowiązek przechowywania i udostępniania w kontroli e-faktur mogą być dla małych firm zbyt uciążliwe i kosztowne.