Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakłada zwolnienie z podatku VAT nieodpłatnej dostawy materiałów budowlanych ale tylko na rzecz osób fizycznych oraz prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym.- czytamy w komunikacie nadesłanym przez Krajową Izbę Gospodarczą.

W projekcie rozporządzenia nie uwzględniono w przeważającej części przedsiębiorców i jest to postrzegane jako przejaw dyskryminacji wobec przedsiębiorców.

Pytanie czemu członkowie ta grupy społecznej, chociaż też mogą i są ofiarami powodzi nie są zwolnieni z VAT?