Zmiany związane z rejestracją samochodów szykują się naprawdę rewolucyjne. Wszystkie niezbędne formalności związane z rejestracją pojazdu będzie można załatwić w jednym miejscu. Wszystkie dokumenty związane ze zmianą auta zostaną sprawdzone i przesłane do właściwych urzędów.

Projekt zakłada także stały numer rejestracyjny przez cały okres użytkowania pojazdu. Nabywca używanego samochodu będzie mógł zachować numer rejestracyjny swojego poprzedniego auta i wykorzystać przy nowym samochodzie.

Dane o stanie licznika samochodu oraz liczbie zmian właścicieli będą umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Informacje te, uzyskane podczas badania technicznego przekażą stacje kontroli pojazdów. Ma to przede wszystkim ochronić kupujących auta przed zjawiskiem „cofania licznika przebiegu”. Informacje będą dostępne za pośrednictwem ePUAP. Wpisując dane z dowodu rejestracyjnego (np. jego numer) uzyskamy interesujące nas informacje.

Rejestracji samochodu będzie można dokonać u dowolnie wybranego przez siebie starosty na terenie całego kraju. Zostanie zniesiony wymóg rejestracji pojazdu u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Na podobnych zasadach możliwe będzie także uzyskanie prawa jazdy.

Nowelizacja zakłada umożliwienie korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami niezwłocznie po zdaniu egzaminu państwowego. Będzie to możliwe dzięki przyznaniu wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego kompetencji do ich wydawania.

Zaproponowano również, aby podczas kontroli drogowej nie było obowiązku legitymowania się dowodem rejestracyjnym (o ile jest się właścicielem kierowanego pojazdu), prawem jazdy i polisą OC.

Producenci oraz importerzy nowych pojazdów z chwilą przeznaczenia pojazdu do sprzedaży będą przekazywać jego dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dzięki temu do rejestracji nowych pojazdów wykorzystywane będą dane już wprowadzone w postaci elektronicznej. Nie będzie potrzeby ręcznego ich wprowadzania, co zmniejszy ryzyko powstania błędów i skróci czas rejestracji pojazdu.

Projekt jeszcze w tym miesiącu ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekt jest dostępny na stronie RCL.