Oto co Europejskie Centrum Konsumenckie pisze na temat praw pasażera w sytuacji odwołania lub opóźnienia lotu ze względu na chmurę pyłu wulkanicznego.

O zamknięciu przestrzeni powietrznej celem zapewnienia bezpieczeństwa decydują władze państwa. Jednak w sytuacji, gdy jesteśmy skazani na niedogodności, możemy ubiegać się o opieką lub zwrot kosztów przez nas poniesionych. W tym celu warto zachować rachunki za posiłki, przejazdy z hoteli do lotnisk itp. W przedstawionej sytuacji, podróżującemu przysługują:
- prawo do otrzymania informacji od linii lotniczych (np. dotyczących praw przysługujących pasażerowi, rozwoju sytuacji, odwołania lotów, czasu trwania opóźnień itp.);
- prawo do otrzymania bezpłatnie posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania oraz zakwaterowania, jeśli oczekiwanie na lot wymagałoby spędzenia nocy na lotnisku;
- jeśli opóźnienie lotu wynosi ponad pięć godzin - prawo do wyboru przez pasażera pomiędzy zwrotem poniesionych opłat a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego planu.

Należy pamiętać, że podróżującemu, narażonemu na niedogodności związane na przykład ze wstrzymaniem lotu przysługuje zwrot poniesionych kosztów w tym koszty biletu. Nie przysługuje mu zaś odszkodowanie.

W razie dalszych problemów można zgłosić się do linii lotniczych, biura podróży lub w ostateczności do ECK.