bardzo proszę o pomoc! nie umniem tego rozwiązać. zresztą jak wszystkiego z fizyki proszę, niech ktoś kto jest dobry z fizyki mi to rozwiąże...

oblicz długość fali odpowiadającej elektronowi rozpędzonemu w polu elektrostatycznym między punktami o różnicy potencjałów 100V. z długością fali jakiego promieniowania porównywalna jest otrzymana długość fali?