Ankieta dotycząca Determinant rozwoju międzynarodowego obrotu bezgotówkowego gospodarstw domowych na Opolszczyźnie zawiera w sumie 25 pytań podzielonych na dwie części.

W pierwszej części znajduje się 8 pytań stanowiących metryczkę ankiety. Druga część zawiera 17 pytań ankietowych. Wypełnienie jej nie zajmie Państwu więcej niż 15 minut.

Niniejsza ankieta służy przeprowadzeniu badania przez Studentów III roku Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego pod opieką dr. Tomasza R. Smus, MBA oraz dr Marty Maciejasz Świątkiewicz. Jej celem jest rozpoznanie determinant rozwoju międzynarodowego obrotu bezgotówkowego gospodarstw domowych na Opolszczyźnie.

Dlatego też prosimy o udzielanie odpowiedzi przez osoby prowadzące gospodarstwo domowe na Opolszczyźnie lub gospodarstwo domowe uczestniczące w obrocie bezgotówkowym z gospodarstwem mającym swoją czasową lub stałą obecność na Opolszczyźnie.

Udzielone informacje służyć będą wyłącznie celom badawczym. Wśród podanych niżej odpowiedzi do pytań należy wybrać jedną bądź więcej odpowiedzi.

Link do wypełnienia ankiety: https://docs.google.com/spreadsheet/...Z1N0RE1yYXc6MQ


ZACHĘCAMY PAŃSTWA również do pozostawiania opinii na temat przeprowadzonego badania lub postulatów możliwych przyszłych badań dotyczących obrotu bezgotówkowego, innowacyjnych instrumentów płatniczych czy innych kwestii.

Pozdrawiamy serdecznie,

dr Marta Maciejasz - Świątkiewicz, dr Tomasz R. Smus, MBA oraz Studenci III roku Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego