(Christine Lagarde, dyrektor IMF): „Na spotkaniu z ministrami finansów eurostrefy, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Christine Lagarde literuje plany na bardziej scentralizowaną kontrolę gospodarczą w 17 krajach używających wspólnej waluty. Mówi, że IMF woli zdekapitalizować banki bezpośrednio z Europejskich funduszy ratunkowych, a nie za pośrednictwem państw.”

Komentarz: Nasz egoizm zamyka nam oczy i otępia nas tak bardzo, że nawet nie pozwala nam uświadomić sobie, iż można stworzyć jedno państwo Unia Europejska bez scentralizowanej kontroli. Jednak to nie będzie działać bez zjednoczenia całej kontroli Unii Europejskiej w jednej ręce, traktując wszystkich członków Unii jako jeden naród i ludzi.