Dostałem propozycje zatrudnienia u pracodawcy, u którego zakończyłem pracę 2 m-ce temu.

Byłem zatrudniony u niego na 3 m-ce okres, próbny, następnie po tym bezpośrednio na 6 m-cy na czas określony do 30.11.

Będzie to 3 umowa, czy na czas nieokreslony?