Mimo wielokrotnych prób dodania nowego kontaktu (którego pełne dane znam i wprowadzam) są one bezskuteczne. Jaka może być tego przyczyna?